Beta 1


Title Campus Roskilde - Lavenergi i praksis? : Energibehov vs. energiforbrug
Translated title Campus Roskilde - Low-energy building? : Energibehov vs. energiforbrug
Author Wingsternes, Truls (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Larsen, Lisbeth Lindbo
Mielke, Henrik
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bygningsingeniør
Education Bachelor of Civil Engineering
Publication date 2012-01
Abstract Som case har jeg fået mulighed for at følge den sidste projektering og opstarten på opførelsen af et nyt undervisningshus til University College Sjælland, som skal huse 5 forskellige uddannelser. UCSJ ønsker grundet øget konkurrence blandt uddannelsesudbydere, at optimere driften af deres forskellige fakulteter og nedbringe antallet af kvadratmeter.
Materialet er modtaget fra Enemærke & Petersen A/S som er totalentreprenør på opgaven.


I forbindelse med opførelse af lavenergibyggeri, sker det ofte at bygningen ikke i praksis kan leve op til de energimål der er beregnet under projekteringen. Forklaringen på dette skal sammenstykkes af flere indvirkende parametre. En ikke ubetydelig parameter i denne problemstilling er at byggeriets forskellige interessenter har forskellige bevæggrunde for at vælge en given løsning afhængigt af interessentens rolle.

Opgaven baserer sig på kendte teorier for lavenergibygninger og brugeradfærd, og har på baggrund af dette lavet et løsningsforslag til hvorledes projektet kunne være løst, for at sikre at de teoretiske forudsætninger også opfyldes når bygningen ibrugtages.
Abstract Energy consumption is widely discussed throughout the world, for being the main reason for causing global warming. Because of the problems with climate changes connected to global warming, several countries set a goal of reducing their total energy consumption within the year 2020. Denmark is one of these countries and also one of the leading countries trying to negotiate a new global climate protocol to replace the Kyoto protocol, by hosting COP15 in 2009.
Buildings stand for approximately 40% of the total energy consumption in Denmark and EU and therefore they are a major part of causing global warming. Due to these facts the EU made a directive in 2006, to ensure EUs members would take their part to decrease energy consumption, and therefore the Danish building regulations have incorporated rules for maximum allowed energy consumption for new buildings. The assignment looks of ways to ensure the calculated energy consumption equals the actual energy consumption.
The assignment is centred on different theories connected towards low energy buildings, spending from political to the behaviour of humans and how to control the behaviour. Unfortunately there aren’t many theories that are well tested in the field of low energy buildings, so there is a lack of comparison between different data in the assignment.
As a case I have been able to follow the construction and the process around Campus Roskilde. Campus Roskilde is a university that will host five different types of education and the university wants to locate all the educations in one venue, instead of many several different venues, like it is today.
By using the different theories, I have analyzed the case and looked at the input data the consultants have used in Be06(10), and then I made a various of sensitivity analyses by changing the input data, and determined the effects of such changes. The output of the analyses shows that Campus Roskilde`s energy consumption will be higher if any of the fictive changes occurs after it is delivered to the consumer.
Because of the higher energy consumption have I listed a few proposals to future low energy buildings development, where the constructor and the different consultants also is a part of the facility management with Campus Roskilde as an example. This makes the process very different from traditional construction, but it is, by my humble opinion, necessary to change the way of how things are done in the construction business, based on the different theories. Make everyone work towards the same goal, because they have the same interests in the project, could in the end help Denmark and the EU to reach their goal of bringing down the total energy consumption by year 2020.  
Pages 82
External partner Ingen
Admin Creation date: 2012-01-09    Update date: 2013-07-10    Source: ihk    ID: ihk-10624048    Original MXD