Beta 1


Title Alouda : Trykkammer til brug i hjemmet
Translated title Alouda : Trykkammer til brug i hjemmet
Author Jacobsen, Henrik (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Hansen, Hans Henning
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Maskiningeniør
Education Bachelor of Mechanical Engineering
Publication date 2012-01
Abstract Der ønskes udviklet et kommercielt trykkammer udfra Jan Bo Petersens eksisterende protoype i samarbejde med Opfinderrådgivningen, Teknologisk Institut. Formålet er at gøre behandlingen af brugere med Cerebral Parese lettere og bedre ved at udvikle et trykkammer til hjemmebrug.
Abstract It is requested to develop a commercial based Hyperbaric cahmber from Jan Bo Petersen existing protoype in cooperation with "Inventor Counselling", Institute of Technology. The purpose is to to make treatment of users with cerebral palsy easier and better by developing a pressure chamber for home use.
Pages 76
Keywords Trykkammer Inovation konstruktion 3D modellering simulation Produktudvikling Hyperbar HBOT Hyperbar behandling cerebral parese ; Pressure chamber Inovation Construction 3D modelling simulation product development Hyperbaric HBOT Hyperbaric Treatment cerebral palsy
External partner Borgere (elever, patienter, kunder etc.)
Fulltext
Animation Alouda_oversigt.pdf (0.36 MB)
Admin Creation date: 2012-01-18    Update date: 2013-11-14    Source: ihk    ID: ihk-10668609    Original MXD