Beta 1


Title Letbane langs Ring 3: Løsningsforslag ved Glostrup st.
Translated title Light rail in the Ring 3 corridor: Solutions at Glostrup station
Author Hvass, Bjarke Jørgensen (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Nørgaard Højen, Julie (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Knoop, Jørgen
Landex, Alex
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bygningsingeniør
Education Bachelor of Civil Engineering
Publication date 2012-06
Abstract Projektet omhandler den kommende letbane langs Ring 3, som efter planen skal forbinde Lundtofte i nord med Ishøj i syd med en højklasset kollektiv forbindelse der erstatter den nuværende busbetjening på strækningen. Letbanen ventes at blive 28 km lang med 28 stop undervejs.

I projektet er der arbejdet med en 8 km lang delstrækning gennem Brøndby og Glostrup Kommuner. Den primære problemstilling er hvordan letbanen kan føres via Glostrup station uden at give en lang rejsetid.

På projektforslagsniveau er der udarbejdet en række linjeføringer som er vurderet og analyseret i forhold til gener for trafikanter og naboer, rejsetid, anlægsøkonomi og betjening af området. De 2 bedste linjeføringer er derefter udvalgt til mere detaljerede undersøgelser.

I hovedprojektet er tracéets og stoppestedernes udformning og placering fastsat for de udvalgte linjeføringer. Linjeføringerne er optegnet digitalt med bestemmelse af de forskellige geometriske elementer. De er optimeret så de giver så få gener for biltrafikken i området som muligt bl.a. i forhold til kapacitet og trafiksikkerhed i kryds. Samtidig er der arbejdet på at få en god betjening af området med en kort rejsetid.
Pages 120
External partner Ingen
Admin Creation date: 2012-05-25    Update date: 2013-10-11    Source: ihk    ID: ihk-11288356    Original MXD