Beta 1


Title Afdækning af kortslutningsniveau samt verificering af relæindstillinger på kyndbyværkets lavspændinstavler
Author Tinggaard, Anders (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Larsen, Tobias
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Stærkstrøm
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2012-05
Pages 90
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2012-05-31    Update date: 2013-04-18    Source: ihk    ID: ihk-11318893    Original MXD