Beta 1


Title Virtual History : GUI udvikling i Unity3D
Translated title Virtual History : GUI udvikling i Unity3D
Author Sørensen, Johnny (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Bridgwood, Ian
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Informations- og kommunikationsteknologi
Education Bachelor of Engineering in Information and Communication Technology
Publication date 2012-06
Abstract Projektet  omhandler  en  multimedie  App  til  henholdsvis  iOS  og  Android,  hvor   projektet  stadig  er  på  grundstadiet.  App’en  har  til  formål  at  vise  en  ”Augmented   3D-­‐reality”  på  kulturelle  steder  i  Danmark  med  en  hvis  historisk  baggrund.  Den   fiktive  3D  repræsentation  vil  vise  hvordan  det  pågældende  sted  så  ud  i  en  given   interessant  tidsperiode  med  mulighed  for  interaktion  med  figurer,  opgaver  mm.     App’en  vil  blive  udviklet  i  Unity3D,  hvor  der  er  rig  mulighed  for  scripting  i  C#,   JavaScript  eller  Boo.  I  løbet  af  projektet  bliver  der  kigget  på  udvikling  af  GUI  og   hvordan  Mediafarms  krav  kan  løses  i  Unity3D.
Pages 70
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2012-06-01    Update date: 2012-11-05    Source: ihk    ID: ihk-11329084    Original MXD