Beta 1


Title LEAN Service og Optimering af Ressourceforbrug hos SAS Ground Services
Translated title LEAN Service and Optimization of Resources at SAS Ground Services
Author Ottosen, Cindy Lima (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Mylenberg, Jesper (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Knudby, Torben
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Produktion
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2012-06
Abstract Denne rapport er resultatet af et projekt udarbejdet hos SAS Ground Services (SGS). SGS varetager passagerservices for størstedelen af de rejsende i Københavns Lufthavn. Flybranchen er kendetegnet ved hård konkurrence, hvorfor det er afgørende at styre ressourceforbruget. Projektets hovedspørgsmål er derfor følgende: Hvordan optimeres ressourceforbruget hos SAS Ground Services? På baggrund af dybdegående analyser har projektgruppen identificeret de primære årsager til en hindring af dette. Derudfra er der udarbejdet 4 løsningsforslag: - Ændring af forcast setuppet for passagerankomstmønstre
- Crosstrainning
- IT og kommunikationsløsninger
- Forandringsledelse Med en samlet investering på ca. 150.000 kr. og Total omkostninger det første år på 2 mio kr. er den statiske tilbagebetaling 2 år. Der opnås en kapitalværdi på 1,2 mio. kr. efter 3 år. På baggrund af det udarbejdede projekt anbefaler vi SGS at igangsætte vores løsningsforslag
Abstract This report is the result of a project formed at SAS Ground Services (SGS)
Most of the passengers flying out of Copenhagen are handled by SGS.
The airline industry is known for fierce competition, which is why resource management is crucial for being competitive.
Therefore the main question in this project is: How can resource management be optimized at SAS Ground Services? As a result of thorough analysis, the project team has identified the main issues contemplating efficient use of resources.
We have proposed the following 4 solutions solving these issues:  Changing forecast setup for passenger arrival profiles
 Cross training
 IT- & communications solution
 Change management A total investment of approx. 150.000 DKK. and a total cost of 2 mill. DKK. results in a static payback period of 2 years. Capital Value will amount to 1.2 mill. DKK. after 3 years. Based on this project, we strongly recommend SGS to implement these solutions.
Pages 169
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2012-06-03    Update date: 2012-11-05    Source: ihk    ID: ihk-11339349    Original MXD