Beta 1


Title Optimering af den globale strategiske indkøbsproces i Radiometer Medical ApS
Translated title Optimizing the global strategic procurement proces at Radiometer Medical ApS
Author Lindsten, Thomas Flemming (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Lyngsie, Erik
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Produktion
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2012-06
Abstract Optimering af den globale strategiske indkøbsproces i Radiometer Medical ApS
Formålet med projektet er, at sikre virksomheden en årlig besparelse over 3 % på det direkte materialeforbrug beregnet ud fra sidste årsforbrug. Dette gøres gennem følgende punkter:
- Opnå de laveste priser i et globalt marked uden at gå på kompromis med kvalitet, levering og lagerbinding.
- Opbyg et tættere samarbejde med leverandørerne, for at optimere produktspecifikationer og reducere fremstillingsomkostning.
- Evaluer leverandørerne, så der dannes et solidt grundlag for forhandlingerne.
I projektet opbygges en strategisk proces, som analyserer, giver retningslinjer og definerer projekter til at opnå besparelsen gennem følgende tre ovenstående punkter. Det valideres, at den opstillede proces vil give en besparelse på ca. 6 % pr. år ved ansættelse af én strategisk/analytisk medarbejder. Valideringen bygger på et projektforslag indenfor emballageområdet, som vil give en årlig gevinst på lige over 4 mio. DKK.
Abstract Optimizing the global strategic procurement process at Radiometer Medical ApS
The project’s purpose is to secure the company an annual saving over 3% on the direct materials calculated from last year’s usage. This is done through the following bullets:
- Obtain the lowest prices in a global market without compromising quality, delivery and working capital.
- Build a close relationship with suppliers to improve product specifications and reduce manufacturing costs.
- Evaluate the supplier’s performance to make a solid foundation for negotiation.
The project designs a strategic process which will analyze, set directions and define projects to generate the required savings through the three mentioned bullets. Validation shows that the process will generate an annual saving around 6 %. This will require the hire of one fulltime employee with analytical competences. The validation I build on a pilot project dealing with packaging materials. This project will generate an annual saving just over 4 million DKK.
Pages 133
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2012-06-04    Update date: 2012-11-05    Source: ihk    ID: ihk-11340858    Original MXD