Beta 1


Title Optimering i Ejerskifte
Translated title Optimization in Change of Ownership
Author Drenck, Stephanie Smedegaard (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Willingshøy, Malik Byberg (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Larsen, Samuel
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Produktion
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2012-06
Abstract Resume til offentliggørelse
Projekttitel: Optimering af Ejerskifte
Afgangsprojektet er udført i samarbejde med:
Danske Bank A/S
Dalbergsstrøget 17
0800 Høje Taastrup

Dette projekt omhandler effektivisering af arbejdsprocesser i behandlingen af ejendomshandler i Danske Bank A/S. Behandlingen af ejendomshandler foregår centraliseret i RLS, efter de er indsendt fra filialerne. RLS er en operationsfunktion i Danske Bank A/S, som behandler fx ejendomssager, billån og inkasso. Projektet er skrevet i Ejerskifte, som behandler sagsbehandlingen af ejendomshandler imellem private. Problemformuleringen lyder:
”Hvordan kan arbejdsgangen for især ejendomshandler, hvor både køber og sælger er kunde i Danske Bank A/S effektiviseres, uden at kvaliteten af produktet bliver forringet for kunden?”
Ud fra dette er den nuværende arbejdsgang er blevet analyseret. Herved ses hvorledes sager bliver behandlet uden at der tages hensyn til interne sager og sager med andre pengeinsitutter. Ved analysen blev det konstateret, at der i en ejendomssag eksisterer nødvendigt og unødvendigt spild, der afhænger af sagstypen. Ud fra analysen er der opstillet løsningsforslag til at løse problemformuleringen.
Abstract Summary for Publication
Project title: Optimization in Change of Ownership, Real Estate.
The bachelor project is carried out in collaboration with:
Danske Bank A/S
Dalbergsstrøget 17
0800 Høje Taastrup
This project deals with the efficiency improvement of work processes in connection with property transactions in Danske Bank A / S. The processing of property transactions is centralized in RLS upon receipt from the branches. RLS is the operational department in Danish Bank A/S which handles e.g. real estate matters, car loans and debt collection. The project is written in the Change of Ownership, Real Estate department which is responsible for processing real estate transactions between individuals. The problem definition is:
"How can the workflow, especially for real estate, where both buyer and seller is a customer in Danske Bank A/S be more efficient, without compromising the quality of the product for the customer?”
In addition to this, the current operation has been analyzed. The analysis illustrates how cases are processed without taking into account internal cases and cases with other banking institutes. When analyzing, it was found that a real estate case has both necessary and unnecessary waste depending of the type of case. Based on the result of the analysis, possible solutions to solve the problem formulation were defined.
Pages 160
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2012-06-04    Update date: 2012-11-05    Source: ihk    ID: ihk-11341124    Original MXD