Beta 1


Title Støj reduktion
Author Antoft, Peter Sahl (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Bertelsen, Michael
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Maskiningeniør
Education Bachelor of Mechanical Engineering
Publication date 2012-06
Abstract Forord

Indeværende rapport er skrevet som det afsluttende projekt, i samarbejde med Nilfisk Advance, til Maskiningeniør på IHK, Ballerup. Emnet er, delvist, selvvalgt. Forstået på den måde at Nilfisk tilbød mig nogle projekter som jeg kunne vælge imellem, og som alle er ting de ønsker at få afklaret.
Projektet er individuelt, hvilket jeg ser som en fordel, i dette tilfælde. Dels kan det være svært at finde en med samme interesse område, og dels er det muligt at arbejde på projektet uden at skulle koordinere.

Indledning

Indeværende rapport behandler nogle af de problemstillinger, der er i forbindelse med pulserende flow som støjkilde i højtryksrensere fra Nilfisk Advance. Pulserende flow er en generel støjkilde, og altså ikke kun et problem i denne sammenhæng. I denne rapport søges en mekanisk løsning. Med udgangspunkt i kendte metoder, til pulsations dæmpere, vil der blive arbejdet mod et prisbilligt alternativ, der primært retter sig mod maskiner til privat brug. De primære arbejdsredskaber bliver en model til Finite Element beregninger, samt test der viser de faktiske forhold.
Pages 63
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2012-06-12    Update date: 2013-04-18    Source: ihk    ID: ihk-11403610    Original MXD