Beta 1


Title Controlled Switching : Driftmæssige ind- og udkoblinger
Author Hansen, Ole Karlshøj (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Håkonsson, Jan (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Stærkstrøm
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2012-12
Abstract Projektet omhandler Controlled Switching og dets anvendelse for at eliminere skadelige strøm- og spændingstransienter ved ind- og udkobling. Koblinger på relevante højspændingskomponenter, heraf shuntreaktorer, transformere og kabler, undersøges nærmere. Der er i projektet lagt vægt på anvendelse og implementering af Controlled Switching og dertil hørende teoretiske overvejelser.

Teoretiske fænomener, som lysbue, gentænding, overslag og svingningskredse er undersøgt og beskrevet i rapporten. Derudover foreligger der begrundet valg for udvalget koblingsscenarier, henholdvis ind- og udkobling for shuntreaktorer, transformere og kabler. De bestemte løsninger sammenholdes med producenternes anvisninger for anlæg med Controlled Switching.

Forhold i udstyr til Controlled Switching, der måtte forsage problematikker, er undersøgt og belyst i rapporten. Konsekvensanalyse for valg af præcisionsklasser af måletransformere er udfærdiget, med henblik på implementering af Controlled Switching i praksis.

I rapporten konkluderes det, at Controlled Switching med dertil hørende anvendelige afbrydere, er et effektivt løsning for at eliminere skadelige transienter, forsaget af ind- og udkoblinger.
Pages 60
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2012-12-18    Update date: 2013-04-18    Source: ihk    ID: ihk-12691235    Original MXD