Beta 1


Title Styrings- og reguleringsstrategi : Alternativt forslag til styring og regulering af Gram Fjernvarmes solfangeranlæg
Author Kondrup, Johan Bunde (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Nielsen, Kjeld
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bæredygtig energiteknik
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2012-12
Abstract Grundet politiske krav og økonomiske incitamenter er fjernvarmesektoren i gang med en omlægning fra fossile brændsler til mere bæredygtige energityper. Solfangeranlæg bruges mere og mere i forbindelse med fjernvarme.
Gram Fjernvarme er i gang med forarbejdet til en udbygning af bl.a. deres solfangeranlæg. Gram Fjernvarmes forbrugere vil i fremtiden få dækket op til 62 % er deres varmebehov fra solenergi hvis denne udbygning finder sted.
Solen er en fluktuerende energikilde som yder mest når forbruget er mindst. Det er derfor nødvendigt at lagre produktionen i perioder med overskud. For at sikre at produktionen foregår effektivt er det nødvendigt at styre og regulere denne.
Ved opsætning af en matematisk model fremgår det, at det er muligt at regulere udgangstemperaturen så den ikke svinger mere end 0,2 %.
Ved at benytte denne model, burde systemet kunne styres effektivt. Grundet årstid og manglende adgang til forsøgsopstilling er den teoretiske model ikke testet i praksis.
Pages 112
Keywords Fjernvarme
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2012-12-19    Update date: 2013-03-14    Source: ihk    ID: ihk-12703973    Original MXD