Beta 1


Title Konvertering af brændsel på spids- og reservelast central i Solrød
Author Larsen, Kenneth (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Bølling Gardar, Lars (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bæredygtig energiteknik
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2012-12
Abstract Dette er et afgangsprojekt på diplomingeniør uddannelsen i bæredygtig energiteknik, på 18-ETCS po-int.
Projektet har fokus på at vurdere, hvordan et olieforsyning system til bio-olie skal opbygges, sådan at spids og reservelast centralen i Solrød kan benytte et bæredygtigt brændsel, og dermed udfase en del af det fossile brændsel, som i dag benyttes på centralen. Der er blevet udført PI-diagram og isometrisk tegninger over systemet for at kunne vurdere, hvad for nogle komponenter der skulle benyttes til opbygning af olieforsyningssystemet. Derfor er i opgaven taget kontakt til forskellige leverandører i forbindelse med design af et olieforsyning system til bio-olien, og for at indsamle priser på de komponenter der skal benyttes i systemet.
Der er forskellige fordele ved at konvertere fra fossil olie til bio-olie. Det første er at bio-olien er CO2-neutral. Det andet er at bio-olien er fritaget for visse energiafgifter. Der er i opgaven blevet undersøgt, hvordan bio-olien påvirker olieforsyningssystem, samt komponenter der skal installeres i det.
Der er også undersøgt, hvad anlægget vil koste at etablere.
Pages 89
External partner Ledere og medarbejdere i offentlige institutioner
Admin Creation date: 2012-12-19    Update date: 2013-04-18    Source: ihk    ID: ihk-12704703    Original MXD