Beta 1


Title Eldrevne varmepumper til et geotermisk anlæg : En analyse af implementeringen af eldrevne kompressor varmepumper til et geotermisk anlæg
Author Løngreen, Asger (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Christensen, Per (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bæredygtig energiteknik
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2012-12
Abstract I dette projekt er der foretaget en analyse af et scenarie, hvor der er blevet implementeret eldrevne kompressor varmepumper i et geotermisk anlæg. Der er indgået et samarbejde med Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab, som skal bidrage med fagligsparring, der kan hjælpe projektet på vej.
Ud fra en reference anlægskonstellation er der blevet opstillet en matematisk model, der skal belyse det optimale antal varmepumper ud fra et energimæssigt synspunkt. Udgangspunktet for det geotermiske anlæg kan findes i bilag A og består af følgende underliggende systemer, der arbejder i symbiose:
i. Et energioverførende system, bestående af varmeveksleren og varmepumperne.
ii. Et cirkulationssystem, bestående af fødevandspumper.
For at optimere på systemet er den matematiske model for energi effektivitet blevet gennemløbet med flere forskellige datasæt, som skal repræsentere forskellige anlægskonfigurationer. Heraf kan nævnes
• Fraktioneret varmepumper med symmetrisk belastning
• Fraktioneret varmepumper med asymmetrisk belastning
• Forskellige arbejdsmedier
• Varmeveksler optimering for varmepumpe med symmetrisk belastning
• Varmeveksler optimering for varmepumpe med asymmetrisk belastning
Det geotermiske anlæg skal også være økonomiskoptimeret, hvilket har ført til en dialog med Sabroe. Sabroe har kunne prissætte varmepumpens komponenter ud fra hvilke det har været muligt at beregne anlægsomkostninger af.
Rapporten lægger vægt på at:
A. Kunne beskrive komponenterne der måtte forekomme i reference anlægskonstellationen fra bilag A

B. Kunne foretage matematiske oprationer på det geotermiske anlæg der kan kaste lys over det energitekniske aspekt

C. Kunne lave en estimeret tilbagebetalingstid på reference anlægskonstellationen, samt de totale produktions omkostninger i værkets levetid(kr./MWh).
Rapporten indeholder beskrivende afsnit omkring varmeveksleren og varmepumpens virkemåde og komponenter. Teori der kan kaste lys over dette, bliver inddraget og anvendt i rapportens matematiske model.
Pages 141
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Fulltext
Dokument Forside_nyt_indhold.pdf (4.51 MB)
Dokument Rapporten.pdf (4.07 MB)
Admin Creation date: 2012-12-20    Update date: 2013-04-18    Source: ihk    ID: ihk-12716611    Original MXD