Beta 1


Title Femern forbindelsen : - En anaylyse og optimering af den elektriske installation
Author Jørgensen, Jakob Danborg (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Håkonsson, Jan (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Stærkstrøm
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2012-12
Abstract Følgende rapport er en gennemarbejdelse af det konceptuelle design af den elektriske installation af Femern. Installationer drejer sig om følgende facetter: En mellemspændingsforsyning på 22kV og 2 step-down transformationer til LV spændingsniveauerne på hhv. 0, 4kV og 0, 69kV.
Problematikken i rapporten omhandler hvordan udførslen af installationen beskrevet i det konceptuelle design, er nødvendigt at udspecificerer betydeligt, for at sikre at det grundlag installationerne
bygges på, er konsistent mht. beskyttelse af materiellet imod kortslutninger. Dette indebære en udarbejdelse af løsninger for 22kV, eller alternativt 30kV, samt en sammenlægning
af 0, 69kV belastninger på 0, 4kV niveau. 22kV installationen er dimensioneret på baggrund af de projekterede LV belastningerne, hvor kablet er dimensioneret til et 3x300mm2-CU, løbende mellem hver af de 10 stationer placeret i specialelementerne igennem tunnelen. MV radialet har en dobbelt indfødning fra DK og DE, der ikke vil være indkoblet samtidig, hvor selektiviteten er sikret ved at benytte retningsbestemt overstrømsrelæer placeret i hver ende af en kabelstrækning, og differentialbeskyttelse til samleskinner og transformerstationer.
LV installationerne er dimensioneret med udgangspunkt i SB. 6, hvor beskyttelsesrelæer er valgt til maksimalafbryder og automatsikring, og kortslutningstjek af kabler er udført. Asynkronmotorbelastninger
viser sig, at opstart af én motor giver et spændingsfald ved direkte start, på ca. 7,5%, og kræver derfor at kun én motor opstartes samtidig, eller at der installeres softstartere på alle motorer.
Alle resultater er sammenlignet med resultaterne fra en PowerFactory simulering, hvor kortslutningsniveauer og load-flow simuleringer er foretaget. Konklusionen for rapporten dikterer, at løsningerne udført for installationerne er holdbare og at MV spændingsniveauet på 22kV er bedst til denne applikation. Implementeringen af motorbelastninger på 0, 4kV, vil kræve soft-start af samtlige motorer, men at bibeholdelse af 2 LV
spændingsniveauer vil være at foretrække.
Pages 136
Keywords Sænketunnel
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2012-12-20    Update date: 2013-04-18    Source: ihk    ID: ihk-12716682    Original MXD