Beta 1


Title Forsyning af containerhavn : 20 kV forsyningsanlæg
Author Nielsen, Claus (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Knutz, Boye C. (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Stærkstrøm
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2012-12
Abstract Denne rapport omhandler en del af et 20 kV forsyningsanlæg til en kommende containerhavn i Lomé, Togo. Delen som anvenders i dette projekt for syner RTG kraner. RTG’erne stabler container i et opmagasinersområde. Her stilles meget strenge krav til forsyningssikkerhed. Her for findes her flere backup foranstaltninger. Her iblande kan vævens nødforsyningsgenerator og flere redundans linjer.
I projektet vil der blive regnet på belastningsstrømme for RTG’erne , impedans værdier for 20 kV systemet, kortslutningsstrømme og indstillinger af konstanttidsrelæer.
Til disse beregninger er der anvendte IEC standarter, blandt andet IEC 60909 og kortslutnings beregnings-programmet ABBDoc
Pages 81
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2012-12-20    Update date: 2013-10-14    Source: ihk    ID: ihk-12716832    Original MXD