Beta 1


Title Forbedring af On Time Delivery
Author Andersen, Tobias (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Nartey, Gideon (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Brüning Larsen, Samuel (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Produktion
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2013-01
Abstract Projektet er skrevet i distributionsafdelingen hos Radiometer Medical ApS, og omhandler forbedring af On Time Delivery (OTD).
Projektets struktur er som følger:
Indledningsvis er der udarbejdet en kortlægning af mulige problemområder. Derefter er der udarbejdet et analyseafsnit, hvor der er gjort rede for tendenser i ordrebelastningen og skabt overblik over medarbejderkapaciteten. På baggrund af analyseafsnittet er der udarbejdet et løsningsforslag, som dækker over en forecasting- og en kapacitetsmodel. Løsningsforslaget løser de fundne problemområder i kortlægningsafsnittet, og forbedrer derved Terminalens OTD.
Til implementering af forecasting- og kapacitetsmodellen er der udarbejdet en handlingsplan, hvori der er gjort rede for implementeringen samt omkostninger forbundet med denne.
Abstract This project report has been written within the department of distribution of Radiometer Medical ApS, and concerns the improvement of the On Time Delivery (OTD).
The project structure is as follows:
Firstly, a mapping of potential problem areas is constructed. Secondly, an analytical section is developed, which outlines trends in order load and creates an overview of employee capacity. Based on the analytical section a solution proposal has been developed, which covers a forecasting and capacity model. The proposed solution solves the identified problem areas in the mapping section, thus improving the OTD.
For implementation of the forecasting and capacity model an action plan has been prepared, which outlines the implementation furthermore costs associated with it.
Pages 96
External partner Ingen
Admin Creation date: 2012-12-21    Update date: 2013-10-22    Source: ihk    ID: ihk-12729122    Original MXD