Beta 1


Title Carlsberg Byen - Stationsområdet
Translated title Carlsberg City - Station Area
Author Larsen, Eva Maria (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Parby, Camilla Ingemann (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Helgesen, Rune (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bygningsingeniør
Education Bachelor of Civil Engineering
Publication date 2013-01
Abstract Projektet omhandler et 100 meter højt tårn, med en omkringliggende, lavere bygning. Bygningen rummer erhverv, uddannelse samt boliger i forskellige størrelser. Byggeriet opføres på Carlsberg området ved Valby, og er en del af den prisvindende masterplan for Carlsberg Byen.

Projektgruppen arbejder i dispositionsforslag med hele byggeriet indenfor konstruktioner, hvor forudsætninger og overordnede statiske løsninger fastlægges. Der arbejdes desuden med installationer, hvor systemer og hovedføringsveje bestemmes.
I projektforslaget indkredses arbejdet til udelukkende at omhandle tårnet. Der arbejdes med ventilationssystem og energiramme indenfor installationer, endvidere udarbejdes branddokumentation. Indenfor konstruktioner analyseres bygningens stabilitet og egensvingninger ved randtilfælde ift. bygningens stivhed. Der arbejdes desuden med konstruktions bygningsdetaljer.
Hovedprojektet udarbejdes udelukkende indenfor konstruktioner.
Der fokuseres primært på de problemstillinger der bunder i højden af Tower herunder stabilitet, ballast, svingninger, resonans og hvirvelafløsning.
Der er undervejs i projektet opsøgt viden indenfor dynamisk vindlast, hvirvelafløsning og bygningens respons på disse belastninger.
Abstract The project covers a 100 meter high tower, with a surrounding, lower building. The facilities of the building includes business, education and apartments in different sizes. The building is placed in the Carlsberg area in Valby, and is part of the award-winning master plan for Carlsberg City.

The project group is working with the entire building (tower and lower base) in the basic design.
Within the structural area is assumptions and overall static solutions for the construction determined. Regarding installations, systems and main guide ways are determined.
In the project proposal the group is working exclusively with the tower. The areas ventilation, energy use for the building and a fire plan is prepared. Within structures, the building is analyzed within stability and fundamental frequency, in boundary cases in relation to the building stiffness. The work also includes structural details of the building.
The detailed project is executed only within structures.
It focuses mainly on issues resulting from the height of the tower including stability, ballast, oscillations, resonance and vortex shedding.
There are during the project sought knowledge in dynamic wind loads, vortex shedding and building response.
Pages 672
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2012-12-30    Update date: 2013-10-22    Source: ihk    ID: ihk-12800073    Original MXD