Beta 1


Title DTU Bygning 127
Translated title DTU Building 127
Author Bergen, Peter (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Khodabandeh, Siavash (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Christensen, Søren Hein (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Lindbo Larsen, Lisbeth (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Ebbesen, Poul (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bygningsingeniør
Education Bachelor of Civil Engineering
Publication date 2013-01
Abstract I afgangsprojektet udført på IHK har gruppen, bestående af Siavash, Peter og Søren, arbejdet med Building Information Modeling (BIM) for et byggeri ved navn DTU Bygning 127. Byggeriet er på cirka 2000 m2 fordelt på 2 etager og har en entreprisesum på cirka 40 millioner kr. Byggeriet er en totalentreprise med PIHL som totalentreprenør. Igennem projektforløbet er der blevet arbejdet med BIM, for at se om dette værktøj kan gavne udførelsesfasen for dette byggeri. Der er arbejdet med 4 forskellige BIM værktøjer inden for områderne Mængdeudtræk, Tidsplanlægning, Kollisionskontrol mellem bygningsdele og D&V. I afgangsprojektet undersøgte vi om BIM metoderne er et fordelagtigt værktøj i forhold til Pihls anvendte metoder inden for de 4 områder og om det er muligt at motivere entreprenøren til at bruge det.
Resultatet viser at de 4 BIM områder Mængdeudtræk, Tidsplanlægning, Kollisionskontrol mellem bygningsdele og D&V giver besparelser, et godt overblik samt er et effektiv redskab i udførelsesfasen af Bygning 127. På trods af at mængdeudtrækkene viser en direkte besparelse på cirka 453.000 kr. og de øvrige BIM områder giver overblik, har det ikke været muligt at motivere entreprenørerne, Frank og Jakob, til at bruge BIM værktøjerne.
Abstract The final thesis which is conducted at Copenhagen University College of Engineering (IHK) the group, consisting of Siavash, Peter and Søren, has been working with Building Information Modeling (BIM) for a building called Building 127 (Bygning 127). The building is approximately 2000 square meters divided on 2 floors, and the overall contract price of the building is about 40 million Danish crones. The Danish entrepreneur company Pihl is the general contractor of the whole project.
Over the course of the project the group has examined if BIM is a tool which can benefit the execution phase of the construction. 4 different areas in relation to BIM have been explored and these are Quantity Extraction, Time planning, Collision of Building parts and Operation & Maintenance. The purpose of the assignment was to investigate whether BIM is an advantageous tool in comparison to Pihl methods used in the 4 areas. Besides, if BIM method is an advantageous tool, is it possible to motivate the contractor to use it.
The results from the project work proved that BIM is an advantageous tool because it gives a good overview and provides an economics saving of 453.000 Danish crones in the area of Quantity Extraction. Despite these results, it is not possible to motivate the entrepreneur to use BIM as a tool for Building 127.
Pages 62
External partner Medarbejdere på universiteter, forskningsinstitutioner mv.
External partner Ingen
Admin Creation date: 2012-12-30    Update date: 2013-11-14    Source: ihk    ID: ihk-12800162    Original MXD