Beta 1


Title Optimering af produktionen, ved hjælp af OEE & LEAN tankegang
Translated title Production optimizing, with the OEE tool and LEAN thinking
Author Grynnerup, Søren (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Rabia, Yacoub (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Jensen, Jens Peter (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Produktion
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2013-01
Abstract Dansk resume
NOV Flexibles i Kalundborg producerer fleksible rørsystemer til undersøiske projekter. Rørsystemerne bliver produceret til at transportere olie, gas, vand og kemikalier.
Virksomhedens vision er at være den foretrukne leverandør med den bedste kvalitet og de mest fleksible rørsystemer. For at dette kan opnås vil det kræve forbedringer, der kan reducere virksomhedens omkostninger og øge produkternes kvalitet.
Virksomheden er produktionsdrevet, da de kan sælge alt hvad der kan produceres. De befinder sig derfor på sælgers marked. I en sådan virksomhed er det oplagt at øge virksomhedens OEE(Overall Equipment Effectivness).
Optimering af produktionens effektivitet (OEE), der ved hjælp af LEAN tankegang kan minimere varigheden af enhver type produktion.
I projektet måles OEE’en på trækarmering 1 og 2. Der er analyseret på 4 forskellige rørproduktioner. Målingerne er kun foretaget på produktionen under drift og er lavet på baggrund af følgende faktorer: Nødvendige stop, unødvendige stop og 9 fejlårsager . Efter tidsmålingerne er det blevet observeret at de nødvendige stop som omstillinger under produktion er de mest tidskrævende og har plads til forbedringer. På denne baggrund analyseres omstillinger under drift på de forskellige skiftehold.
Løsningsforslaget til dette projekt er at gøre brug af TWI for at mindske/eliminere holdvariationen. I forbindelse med løsningen bliver virksomheden gjort opmærksom på hvilke øvrige faktorer der er oplagt at gøre bedre, samt hvilke investeringer der kan gøres for at minimere fejlene.
Slutteligt er det beregnet hvor meget værdi produktionslinjen skal skabe for at lave det ønskede overskud, før og efter optimeringerne.
Abstract English summary
NOV Flexibles, Kalundborg, produces flexible pipe systems for deep water applications. The pipe systems are designed to transport oil, gas, water and chemicals.
The vision of the company is to become the preferred supplier of high quality flexible pipe systems based on the best in class technology. To archive that, it will be needed to optimize the production in quality and performance.
Because of the full production schedule, it can be categorized in the sellers’ market. In this position it would be obvious to make an OEE analysis for the production. This project analyses the effectiveness of the tensile armoring with LEAN thinking and other tools to improve the production.
In this specific case, the OEE is analyzed at tensile armoring’s. The analysis includes 4 productions and the analysis is made when the production lines are operating. There are 11 categories for Stop, and are as followed: Necessary, unnecessary and the 9 root causes . It has been discovered that the necessary stops, such as switch overs, are the most time consuming. Therefore it has been analyzed how to reduce these.
As part of the solution, it has been recommended to introduce TWI to the organization. With this tool / ideology it will be possible to reduce the variation and consumption of time. Furthermore it is recommended to invest in some tools to improve the quality and minimize the errors being made.
To end the project, it has been calculated how big the costs are, before and after the improvements.
Pages 157
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2013-01-02    Update date: 2013-10-22    Source: ihk    ID: ihk-12821874    Original MXD