Beta 1


Title Varmepumpers anvendelse i Smart-Grid
Author Ay, Onur (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Christ, Jasper (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Bølling Gardar, Lars (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bæredygtig energiteknik
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2012-12
Abstract "Betydelige ændringer på vej"

Efter vedtagelsen af Klimaplanen 2050, peger udviklingen på betydelige ændringer i det danske elnet. Disse ændringer vil finde sted i løbet af 5-8 år. Da hverken energiproduktion eller -forbrug er ting som kan gennemgå en hurtig omstilling, er det et meget kort tidsrum i pågældende kontekst. Som følge af omlægningen i det danske elnet, vil der komme betydelige ændringer i måden som elektricitet administreres på. Forbrugssiden vil blandt andre tiltag se en omlægning til elbaseret transport og opvarmning via varmepumper – begge korttidslagringstyper.

"Varmepumper som buffer"

Denne rapport havde til formål, at belyse spørgsmålet om hvorvidt eksisterende varmepumper, placeret i husstande udenfor fjernvarmenettet, kunne indgå i elnettet som fleksible aftagere af elektricitet samt biddrage til et intelligent elnet ved at være balanceskabende i forholdet mellem produktion og forbrug. I dag har ca. 60% af danske hjem fjernvarme. Det betyder en uudnyttet potentiale på ca. 40% af danske hjem, hvor varmepumper kan blive aktuelle i fremtiden.

En analyse af om eksisterende varmepumper, placeret i husstande udenfor fjernvarmenettet, kan indgå i elnettet som fleksible aftagere af elektricitet samt bidrage til et intelligent elnet.

Forneden ses uddrag af de vigtigste konklusioner:

"Store fordele"

Varmepumper som fleksible aftagere vil kunne biddrage til et velfungerende elmarket mht. elpriser (import & eksport). Korttidslagring ved varmepumper kan desuden tilpasse udbuddet til efterspørgslen og reducere behovet for spidslastkapacitet. Dette vil sikre diverse miljømæssige fordele, bl.a. pga. den øgede mulighed for at benytte vedvarende energi.

"Udviklingen peger i den rigtige retning"

Mikroøkonomisk er der markante besparelser ved, at udskifte sin traditionelle opvarmningsmetode med en varmepumpe. Disse besparelser kan yderligere forøges ved omlægning af varmeproduktionen til billigere tidspunkter. Smart Grid, intelligent elnet, prisfleksibelt elforbrug er alle betegnelser for det samme. Formålet er et mere dynamisk og smidigt forbrug, hvor elektricitet i højere grad bruges ved perioder med lave priser. Implementeringen af elektronisk udstyr, som kan gøre forbrugerne i stand til dette, findes endnu ikke på markedet i fuld udstrækning, men de nærmer sig med hastige skridt!
Pages 80
External partner Medarbejdere på universiteter, forskningsinstitutioner mv.
External partner Ledere og medarbejdere i offentlige institutioner
External partner Ledere og medarbejdere i offentlige institutioner
Admin Creation date: 2013-01-02    Update date: 2013-09-27    Source: ihk    ID: ihk-12829779    Original MXD