Beta 1


Title Solfangereffektivitet
Author Pedersen, Rasmus Bo Bramstoft (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Christensen, Per (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bæredygtig energiteknik
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2012-12
Abstract Der opstilles en teoretisk model, som beskriver solfangeren. Denne teoretisk opstillede model, indbefatter solfangerens eksterne- samt interne-varmebalance. I solfangerens eksterne varmebalance, angives formeludtryk til beregning af absorberet energi samt varmetab. I solfangerens interne varmebalance, angives formeludtryk til beregning af essentielle effektivitetsfaktorer for solfangeren. Ved sammenkobling af disse varmebalancer, opstilles et ligningssystem, som løses gennem en iterativ løsningsmetode. Herefter opstilles udtrykkene for solfangerens udnyttede energi og virkningsgrad.
Modellen valideres gennem anvendelse af et højt udviklet solfangersimuleringsprogram samt databladet for solfangeren.
Modellen benyttes til analyse af stripbreddens indvirkning på solfangerens effektivitetsfaktorer samt virkningsgrad. Analysen viste entydigt, at mindsket stripbredde, medfører større værdier for effektivitetsfaktorerne samt større virkningsgrad.
Der opstilles en prøvestation indeholdende to solfangere, hvor forskellen består i stripbredden og derved antallet af strips, som er befindende indenfor det givne absorberareal. Den ene solfanger er BATEC’s vanlige solfanger, som er bestående af 8 strips med stripbredden 143mm, mens den anden solfanger er en test-solfanger, som er bestående af 9 strips med stripbredden 120mm.
På baggrund af den teoretisk opstillede model, blev test-solfangerens virkningsgrad beregnet 1% bedre end BATEC-solfangerens.
Forsøget påviste, at test-solfangerens virkningsgrad i gennemsnit var 3% højere end BATEC-solfangeren.
Pages 0
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2013-01-02    Update date: 2013-04-18    Source: ihk    ID: ihk-12847038    Original MXD