Beta 1


Title Måling af mikrofoners følsomhed over for vibrationer : Udvikling af fast testopstilling til brug ved måling af mikrofonkapsel og forforstærkers følsomhed over for vibrationer
Translated title Measuring microphones’ sensitivity to vibrations : Udvikling af fast testopstilling til brug ved måling af mikrofonkapsel og forforstærkers følsomhed over for vibrationer
Author Martens, Sebastian (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Gramtorp, Johan
Schultz, Ole (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Elektronik
Education !!Diplomingeniør, elektronik
Publication date 2013-01
Abstract Kendskabet til en mikrofons følsomhed over for vibrationer, er meget nyttigt, når der skal foretages målinger af lydniveauer i miljøer, hvor det er umuligt at montere mikrofonen på en overflade, der er isoleret fra vibrationer. Et eksempel kunne være maskinrummet på et skib eller i et lokomotiv.
Når en mikrofon udsættes for vibrationer, vil lufttrykket, der er forårsaget af bevægelsen af mikrofonen, påvirke membranen på samme måde som et givent lydtryk påvirker membranen. Vibrationerne kan dermed være skyld i en uønsket støjkomponent i mikrofonens output og denne vibrationsinducerede komponent vil kunne forstyrre den akustiske måling. Ved at kende mikrofonens følsomhed overfor vibrationer, er det muligt at tage højde for denne vibrationsinducerede komponent, når måleresultaterne vurderes.

Dette projekt har været centreret omkring udvikling, konstruktion og test af måleteknikker og udstyr, der er i stand til effektivt at måle vibrationsfølsomheden, primært for halvtomme- og kvarttommekondensatortrykmikrofonkapsler og forforstærkere. Den endelige løsning inkluderer et rystebord (eng.: ”shaker”) for vibrationsexcitering af den pågældende testmikrofon, monteringsanordninger som effektivt kan bruges ved montering af testmikrofonen på rystebordet og et accelerometer til brug ved måling af vibrationsniveauet, så der dermed opnås en referenceværdi. Desuden omfatter løsningsmodellen måleværktøjer, der kan anvendes ved behandling baggrundsstøj.

Løsningsmodellen er blevet testet og opstillingens evne til at måle vibrationsfølsomheden er blevet verificeret gennem test af forskellige mikrofonmodeller med kendt vibrationsfølsomhed.
Abstract Knowing a microphone’s sensitivity to vibrations is very useful when measuring sound levels in environments where it is impossible to mount the microphone on a surface which is isolated from vibrations. An example could be the engine room of a ship or inside a locomotive.
When a microphone is subjected to vibrations, the air pressure caused by the movement of the microphone, will affect the diaphragm in the same way as sound pressure affects the diaphragm. The vibrations will cause an unwanted component in the microphone output, which might interfere with the acoustic measurement. Knowing the vibration sensitivity of the microphone it is possible to take this vibration induced component into account, when processing the acoustic measurements.

This project has been centered around the development, construction and test of measurement techniques and equipment that are able to efficiently measure the vibration sensitivity of primarily half inch and quarter inch condenser microphone capsules and preamplifiers. The final solution includes a vibration exciter for vibration excitation of the microphone under test, mounting devices which efficiently mount the test microphone on the exciter and an accelerometer for measuring a reference value of the vibration level. In addition, the model includes tools which can be used to deal with background noise.

The solution has been tested and the capability to measure the vibration sensitivity has been verified through tests on different microphone models with known vibration sensitivity.
Pages 88
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2013-01-02    Update date: 2013-09-27    Source: ihk    ID: ihk-12847727    Original MXD