Beta 1


Title Digitalt Redskab til Behandling af PTSD
Translated title Digital Tool for Treatment of PTSD
Author Christensen, Asbjørn Frøkjær (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Givskov, Kresten
Aasted Sørensen, John
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Sundhedsteknologi
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2013-01
Abstract Posttraumatisk stress syndrom (PTSD) er en lidelse, som kan være enorm begrænsende for den lidende og pårørende. Denne rapport omhandler Games for Health-projektet, som har til formål at undersøge og (forhåbentligt) udbygge de eksisterende diagnosticerings- og behandlingsmuligheder for veteraner med PTSD. Dette ønskes opnået gennem et digitalt redskab, i form af et computerspil, til diagnose og behandling.
Abstract Post traumatic stress disorder (PTSD) is a condition, which potentially can be very limiting for the suffering and relatives. This repport is about the Games for Health-project, which purpose is to investigate and (hopefully) expand the existing diagnosis and treatment options for veterans with PTSD. This is to be fulfilled through a digital tool, in the shape of a computer game, for diagnosis and treatment.
Pages 70
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2013-01-03    Update date: 2013-11-14    Source: ihk    ID: ihk-12867466    Original MXD