Beta 1


Title Søgefunktionalitet i WPA Mobile : Teknologier til dataadgang i relationsdatabaser via objektorienteret programmering
Translated title Search functionality in WPA Mobile : Teknologier til dataadgang i relationsdatabaser via objektorienteret programmering
Author Jensen, Kristian Børner (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Hansen, Mathias Munk
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, IT
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2013-01
Abstract Denne rapport er udarbejdet af Kristian Børner Jensen som bachelor opgave på Ingeniørhøjskolen i København efterårssemestret 2012.
Opgaven beskriver projektforløbet på undersøgelse af systemer til dataudveksling imellem OOP programmer og relationsdatabaser samt en praktisk anvendelse heraf.
Der findes flere tilgængelige systemer, som er udviklet til at håndtere problemerne vedrørende samspillet imellem disse teknologier. Betegnelsen for denne teknologi kaldes Objekt Relational Mapping eller ORM. En del af opgaven omfatter undersøgelser og eksperimenter med denne slags systemer, og målet er, at finde en optimering som forbedrer søgetid og skrivehastighed til databasen, samt forkorter udviklingstiden for programmører ved at simplificere kode, der giver adgang til relationsdatabasen i WPA Mobile. Opgaven udspringer i en optimering af klienten i WPA Mobile systemet, hvor en ”søgemaskine” udvikles for at simplificere brugeroplevelsen i programmet. Denne søgemaskine kræver hurtig kommunikation imellem klient, server og database, og derfor foretages undersøgelsen omkring ORM systemer. En prototype på et samlet system udvikles herefter for at verificere at systemet virker i praksis.\\
Pages 65
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2013-01-06    Update date: 2013-11-14    Source: ihk    ID: ihk-12927350    Original MXD