Beta 1


Title Øget service gennem elektronisk interaktion og kommunikation
Author Andersen, Nina (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Clausen, John
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Produktion
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2012-02
Abstract Chr. Hansen A/S har gennem de seneste år oplevet en kraftig stigning i efterspørgslen efter en øget service gennem elektronisk interaktion og kommunikation fra virksomhedens kunder. Efterspørgslen omfatter Electronic Data Interchange, Serial Shipping Container Code labels og stregkoder. Denne opgave undersøger om Chr. Hansen A/S besidder et backbone, der støtter op om de elektroniske løsninger. Dette er gjort med udgangspunkt i en gap-analyse set i forhold til, hvilke standarder den internationale organisation GS1 foreskriver. Det er gennem opgaven fundet, at Chr. Hansen A/S skal indføre en Global Trade Item Number strategi, der sikrer, at alle handlede produkter og alle pakkeniveauer unikt kan identificeres i hele verden. En entydig kommunikation er essentiel, når der kommunikeres elektronisk. Global Trade Item Number Strategien sikrer et fælles sprog gennem hele forsyningskæden og gør dermed Chr. Hansen i stand til at i mødekomme kundernes krav om en øget service gennem elektronisk interaktion og kommunikation.
Pages 126
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2013-01-31    Update date: 2013-10-11    Source: ihk    ID: ihk-13370298    Original MXD