Beta 1


Title Optimering af spildevandsprocesserne hos Haldor Topsøe i Frederikssund
Translated title Optimisation of waste water processes at Haldor Topsøe in Frederikssund
Author Kirkegaard, Mathias (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Jaqué, Patrick (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Jensen, Jens Peter (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Produktion
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2013-06
Abstract Projektet omhandler optimering af Haldor Topsøe i Frederikssunds spildevandsprocesser. Ved produktionen af Haldor Topsøes primære produkt – katalysatorer – udledes der store mængder spildevand indeholdende tungmetaller og kaliumnitrat. Størstedelen af spildevandet bliver renset og derefter inddampet for dels at bortskaffe spildevandet, dels for at udvinde kaliumnitratet. Salget af kaliumnitrat er profitabelt og dækker mere end udvindingsomkostningerne. Endelig bliver en mindre del af spildevandet hos Haldor Topsøe Frederikssund bortskaffet mod betaling.
Gennem analyse er det fundet, at den ene inddamper er berørt med konstruktionsfejl, samt at bestemte stoffer hæmmer dens kapacitet. Dette resulterer i at Haldor Topsøe i Frederikssund ikke kan processere deres spildevand. Dette kan medføre nedluk af produktionsafdelingerne, da de ikke kan komme af med deres spildevand. Udover at hæmme kapaciteten hæmmer tungmetallerne også kvaliteten af spildevandet, og dermed bliver prisen af kaliumnitratet ringere.
Der er fundet teknologiske og økonomiske forbedringsforslag til, hvordan man kan hæve kvaliteten af kaliumnitratet, samt til hvordan man kan øge inddampningskapaciteten, således at man kan udvinde høj kvalitet af kaliumnitrat indtil 2017, hvor forecast løber til – med en øget indtjening til følge.
Abstract The project thesis deals with the optimisation of waste water processes at Haldor Topsøe in Frederikssund. During the manufacturing process of Haldor Topsøe A/S’ primary product, catalysts, big amounts of waste water containing heavy metals and potassium nitrate are emitted. The majority of the waste water is purified and afterwards evaporated, partly in order to dispose the waste water and partly to extract the potassium nitrate. The selling of potassium nitrate is profitable and earnings cover more than extracting costs. Finally, a smaller amount of the waste water at Haldor Topsøe in Frederikssund is disposed for a fee.
Through thorough analysis, it has been discovered that one of the evaporators is affected by design flaws and, in addition, particular substances hamper its capacity. This can lead to the closing of manufacturing departments, as these cannot dispose their waste water. In addition to affecting the capacity, the heavy metals also affect the quality of the waste water, thus the price of the potassium nitrate. Technological and economic improvement solutions have been discovered for how to increase the quality of potassium nitrate and increasing the evaporation capacity. As a result, the discovered solutions will prove increased earnings until 2017, where the forecast ends, for the extraction of high quality potassium nitrate.
Pages 94
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2013-06-03    Update date: 2013-10-22    Source: ihk    ID: ihk-14695090    Original MXD