Beta 1


Title Roskilde som kontantfri festival
Translated title Roskilde as cashless festival
Author Pedersen, Stine Kolding (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Kohsel, Poul (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Ulrich, Mai-Mai (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Krogsholm, Mikkel
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Proces og innovation
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2013-12
Abstract Dette projekt er skrevet i samarbejde Roskilde festival, der ønsker en procesoptimering. Procesoptimeringen tager dog udgangspunkt i brugeren i forhold til, hvad der giver brugeren værdi. Brugerens værdiskabelse er vigtigst, for det første da brugeren er Roskildes vigtigste
og største interessent, og for det andet grundet Leans fem grundlæggende principper. Problemformuleringen er derfor:

Hvordan implementerer Roskilde et kontantfrit betalingssystem i forlængelse af den eksisterende kultur, således at det har værdi for brugeren?

For at kunne besvare denne problemformulering, var det nødvendigt at besvare, i hvilken innovationsfase det kontantfrie betalingssystem befinder sig i, hvilke omstændigheder, der er aktuelle for Roskilde, og hvorledes Roskilde kan drage nytte af andres kontantfrie erfaringer.
Disse underspørgsmål er med til at underbygge de anbefalinger, der gives, samt hvordan disse anbefalinger operationaliseres.
For at implementeringen af det kontantfrie betalingssystem skal give værdi for brugeren og det skal være i forlængelse af den eksisterende kultur, anbefales to ting. For det første skal Roskilde foretage en test af det endelige koncept, og for det andet skal de fokusere på ekstern
kommunikation til brugeren.

Operationaliseringen af den eksterne kommunikation vil sikre brugeren viden og information inden og under festivalen. Kommunikationsmetoden AIDA skal benyttes inden festivalen, og videovejledning skal være tilgængelig under festivalen. Værdien for brugeren
forekommer ved, at kommunikation vil mindske flaskehalse ved indgang og aktivering af betalingsarmbånd, og derudover vil det øge brugerens fornemmelse af tryghed og sikkerhed.

Værdien i forhold til en test af det endelige koncept, ligger i at testen vil sikre en yderligere kvalificering af det kontantfrie betalingssystem, således at brugervenligheden i og omkring det kontantfrie betalingssystem øges. Derudover vil det også være muligt at teste de aspekter,
der ikke tidligere har været afprøvet.
Pages 98
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2013-12-18    Update date: 2014-01-10    Source: ihk    ID: ihk-21663744    Original MXD