Beta 1


Title Indkøbsmodeller i Novo Nordisk A/S : Håndtering af indkøb i Sourcing Operations
Translated title Replenishment models in Novo Nordisk A/S : Håndtering af indkøb i Sourcing Operations
Author Kofoed, Silja (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Lyngsie, Erik (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Produktion
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2013-12
Abstract Projektet ”Indkøbsmodeller i Novo Nordisk A/S - Håndtering af indkøb i Sourcing Operations” er udarbejdet som diplomingeniørafgangsprojekt ved DTU Diplom, Produktion og Ledelse. Diplomingeniørprojektet er udarbejdet i samarbejde med medicinalvirksomheden Novo Nordisk A/S, og omhandler indkøb af Process Aids (produktionshjælpemidler) i organisationen Sourcing Operations.
Rapporten gennemgår de nuværende indkøbsmodeller, og kommer med forslag til implementering af to nye modeller, samt reduktion i de eksisterende, således at Sourcing Operations får mulighed for at kontrollere indkøb af deres varer på en optimal måde. Desuden anbefales det at implementere en ABC-analyse til kategorisering af varerne med det formål at prioritere virksomhedens ressourcer. Denne analyse kan samtidig benyttes som selektiv lagerstyringsmodel til afhjælpning af ovenstående problematik.
Løsningsforslaget vil afhjælpe usikkerheden i flowet, samt hjælpe med ressourceoptimering uden at forudsætte store investeringer. Desuden vil løsningsforslaget ikke påvirke lagerkapaciteten nævneværdigt, men vil alligevel kunne frigive ca. 3,7 millioner kr. i kapital bundet i lager.
Abstract The project "Replenishment models in Novo Nordisk A/S - Management of procurement in Sourcing Operations" has been composed as an engineering thesis at Technical University of Denmark, Production and Management. The thesis was developed in collaboration with the pharmaceutical company Novo Nordisk A/S and covers procurement of Process Aids.
The report examines the current procurement models and provides suggestions for implementation of two new models, as well as a reduction in the existing models. This to facilitate benefits in the sense that Sourcing Operations will be able to control the procurement of their products in an optimal way. In addition, it is recommended to implement an ABC-analysis to categorize the goods for the purpose of prioritizing resources. This analysis can also be used as a selective inventory management model to address the above problems.
The proposed solution will eliminate the uncertainty in the flow, as well as help with resource optimization without requiring any major investments. In addition, the proposed solution does not affect the storage capacity significantly, but will release approximately DKK 3.7 million in capitals tied up in stock.
Pages 84
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2013-12-30    Update date: 2014-01-10    Source: ihk    ID: ihk-21980305    Original MXD