Beta 1


Title Optisk måleudstyr til vibrations analyse : Udvikling af målesystem der kunne bruges i analyseringen af mekaniske koncepter.
Translated title Optical measurement equibment for vibration analysis : Udvikling af målesystem der kunne bruges i analyseringen af mekaniske koncepter.
Author Hansen, Thomas Svane (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Schreiber, Mads Peter (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Maskiningeniør
Education Bachelor of Mechanical Engineering
Publication date 2013-12
Abstract I dette projekt blev en opstilling af optisk måleudstyr udviklet, samt udmålinger af vibrationer i to mekaniske koncepter. Udstyret blev udviklet med hensigten at kunne analysere vibrationerne i mekaniske fjedersystemer. Udstyret blev opstillet kalibreret og udmålingerne analyseret. Udstyret er berørings frit, alsidigt, med muligheder for ændringer og tilpasninger så frem dette skulle være at foretrække.
Udstyrets måleområde når op til 100 KHz. og med en opløsning på log-in forstærkeren ned til [nV] (nano-volt), og en response tid på fotodetektoren på 18 [ns] (nano-sekunder), giver udstyret en utrolig opløsning.
Ud over at være effektivt til højere frekvensområder, viste udstyret sig i stand til af udmåle vejlængder ved lavere frekvenser samt filtrere baggrundstøj fra. Dette ville gøre udstyret i stand til at udmåle små vejlængde målinger, som led i positions bestemmelser.
Abstract In this project, a setup of optical measurement equipment was developed, and measurements of vibrations in two mechanical concepts was done. The equipment was developed with the intention to analyze the vibrations of mechanical springs. The equipment was setup, calibrated, and measurement were analyzed. The equipment is touch-free, versatile, with options for modifications and adaptations could be made if needed.
The equipment measurering range reaches up to 100 KHz. and with a resolution of log-in amplifier down to [nV] (nano-volts) and a response time of the photo-detector 18 [ns] (nanoseconds), it features an incredible resolution.
In addition to being effective in the higher frequency ranges, showed the equipment itself capable of measuring distances at lower frequencies and filter out background noise. This would make the device able to measure small amplitude measurements, as part of position determination.
Pages 56
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Fulltext
Derived PDF Afgangsprojekt_100470.pdf (1.03 MB)
Dokument Afgangsprojekt_100470.docx (3.02 MB)
Admin Creation date: 2013-12-31    Update date: 2014-01-10    Source: ihk    ID: ihk-22007546    Original MXD