Beta 1


Title Intelligent klasselokale på DTU Ballerup
Translated title Intelligent class room at DTU Ballerup
Author Almedrasi, Qosai (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Choudhry, Bilal Rauf (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Schultz, Ole (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, IT
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2014-01
Abstract Projektet er en undersøgelse og bærer titlen ”Intelligent klasselokale på DTU
Ballerup”. I denne rapport har vi valgt at fokusere på energi/varmeforbruget på DTU
Ballerup. Vi har lagt fokus på besparelser i energi og varmeforbruget, og løsninger til
disse ved hjælp af intelligent software. Under dette projekt er der analyseret og kigget
nærmere på sensorer som kan understøtte et intelligent software, ved at måle og
lagre information om dens omgivelser i et rum.
På baggrund af analyse og design har vi har formået at implementerer et system som
kan detektere om vinduet er åbent/lukket, radiatoren tændt/slukket, lyset
tændt/slukket og om der er personer i lokalet. Systemet kan dermed detektere
hvornår der kan spares på varmen og energi. Der blev derudover implementeret en
mobilapplikation til at advare administrationen om at vinduet er efterladt åbent og
radiatoren tændt.
Ud fra vores resultater er vi kommet frem til et system der kan finde mulige energi og
varmebesparelse, og automatisk styre eller meddele studerende/administrationen,
afhængig af det tiltag der skal foretages.
Abstract This study is entitled "Intelligent classroom at DTU Ballerup". We have chosen to focus
on energy / heat consumption at DTU Ballerup. The focus is on the savings of energy
and heat consumption, and solutions for those using intelligent software. We have
analyzed and looked into sensors that can support intelligent software, by measuring
and storing information about its surroundings in a room.
Based on the analysis and design, we have managed to implement a system which
can detect if the window is open/closed, the radiator on/off, lights on/off, and if there
are people in the room. The system can thus detect when to conserve heat and energy
consumption. There were also implemented a mobile application to alert the
administration when the window is left open and the radiator on.
Based on our results, we achieved designing a system that can identify potential
energy and heat savings, and automatic perform actions or notify
students/administration, depending on the actions to be carried out.
Pages 163
External partner Ledere og medarbejdere i offentlige institutioner
Admin Creation date: 2014-01-01    Update date: 2014-01-10    Source: ihk    ID: ihk-22038082    Original MXD