Beta 1


Title E-charger med integreret oliesystem
Translated title E-charger with integrated oilsystem
Author Thestrup, Rasmus (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Schreiber, Mads Peter (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Maskiningeniør
Education Bachelor of Mechanical Engineering
Publication date 2013-12
Abstract Rotrex står overfor at udvikle en ny E-charger i samarbejde med en OEM kunde. OEM kunden skal benytte E-chargeren i et brændselscellekøretøj, hvorfor en komplet og samtidig kompakt E-charger skal udvikles.
Der er fra OEM kunden opstillet krav om at E-chargeren skal udvikles med et integreret oliesystem. Det betyder at Rotrex’s standard oliesystem, der indbefatter ekstern oliebeholder, oliekøler og oliefilter skal samles og integreres i E-chargeren. Gennem undersøgelse og test af Rotrex’s standard oliesystem er kravspecifikationer til E-chargerens oliesystem identificeret.
Brændselscellekøretøjet skal kunne operere ved temperature ned til -40 C° og starte ved -20 C°. Det er derfor nødvendigt at tilføje en koldstartsfunktion ved opstart af E-chargeren.
På denne baggrund er der udført et projekt, som skal varetage udviklingen af denne E-charger. Det endelige E-charger koncept er produktet af at have adskilt de eksisterende dele og sammensat dem til en kompakt, innovativ E-charger.
Abstract Rotrex is going to develop an E-charger in cooperation with an OEM customer. The customer will use the E-charger in a fuel cell vehicle, thus a complete but still compact E-charger need to be invented.
The OEM customer has established a requirement to the E-charger that it should be developed with an integrated oil system. This means that Rotrex’ standard oil system covering an external oil canister, oil cooler and oil filter all needs to be merged and integrated in the E-charger. Through investigation and test of Rotrex’ standard oil system the specifications to the E-charger has been identified.
The fuel cell vehicle should operate at temperatures down to -40 C° and be able to start at temperatures down to -20 C°. Based on this requirement the E-charger has to include a cold start function.
A project has been performed to develop this E-charger. The final E-charger concept is a result of dividing the existing parts for composing a compact innovative E-charger.
Pages 79
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2014-01-02    Update date: 2014-01-10    Source: ihk    ID: ihk-22078782    Original MXD