Beta 1


Title Implementering af Klient-Server applikation samt webservice til fjernstyring af et Android-baseret kamera
Translated title Implementation of a Client-Server application and webservice for remote control of Android Camera
Author Jensen, Rasmus (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Rydahl, Ole (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, IT
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2014-01
Abstract Projektet er skrevet i virksomheden Dronevision APS, og omhandler deres ønske om at fjernstyre et kamera fra et Unmanned Aerial Vehicle (UAV), i dette tilfælde en quadkopter. Der er foretaget en grundig analyse af problemstillingen med henblik på valget af kamera, kommunikationsprotokol, dataforbindelse samt designet af fjernstyringssoftwaren. Analysen er derefter udmøntet i en klient-server applikation, der benyttes til at kontrollere et Samsung Galaxy S4 Zoom Android kamera. Kommunikationen foregår via en IP-baseret dataforbindelse, som WiFi eller LTE. Der er designet en webservice der benytter HTTP som transportprotokol, til at facilitere kommunikation mellem klient og server. En web-baseret klient er udviklet i HTML og Javascript. Konkret er det muligt at optage video, tage stillbilleder samt at live streame video fra kameraet, testet på en WiFi forbindelse.
Abstract The project is written at the company, Dronevision APS, and concerns their wish to remote control a camera from an Unmanned Aerial Vehicle (UAV), in this case a quadcopter. A thorough analysis of the problem domain has been undertaken, with regard to the choice of camera, communicationsprotocol, data connection and design of the remote control software. The analysis is then put into practice by a client-server application, which controls a Samsung Galaxy S4 Zoom Android camera. The communication uses an IP-based dataconnection, like WiFi or LTE. A webservice has been designed, which utilizes HTTP as a transport protocol, to facilitate communication between the client and server. A web based client is developed in HTML and Javascript. It is possible to record video, capture still images and stream live video from the camera, all testet on a WiFi connection.
Pages 62
Keywords UAV Android webservice fjernstyring drone quadkopter kamera ; UAV Android webservice remote control drone quadcopter camera
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2014-01-02    Update date: 2014-01-10    Source: ihk    ID: ihk-22088854    Original MXD