Beta 1


Title P-KÆLDER UNDER GWS & UDFØRELSESPLANLÆGNING AF MARMORBYEN
Translated title CARPARK UNDER GWL & CONSTRUCTIONPLANNING OF MARMORBYEN
Author Jensen, Mette Nørgaard (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Vanggaard, Tobias (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Salomon, Janus (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Rodevang, Birte (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bygningsingeniør
Education Bachelor of Civil Engineering
Publication date 2014-01
Abstract Det er valgt at opdele projektet i to entrepriser, en for kælderkonstruktionen og en for boligblokkene, de to entrepriser ligger henholdsvis til grund for projektering og udførelse.
Projekteringsdelen omhandler arbejdet med kælderkonstruktionen. Kælderkonstruktionen anvendes som parkeringsanlæg i 2 niveauer. Kælderen bliver primært udført som en betonkonstruktion.
Udførelsesdelen omhandler arbejdet omkring etableringen af de 6 boligblokke, som er placeret ovenpå den dobbelte parkeringskælder. Det antages at parkeringskælderen er etableret på det tidspunkt, hvor arbejdet omkring etableringen af de 6 boligblokke begyndes.
Pages 892
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2014-01-02    Update date: 2014-01-10    Source: ihk    ID: ihk-22131473    Original MXD