Beta 1


Title De Tre Villaer : Faciliteter til borgere med særlige behov
Translated title The Three Villas : Faciliteter til borgere med særlige behov
Author Bozarslan Bozhan, Dicle Mizgin (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Karaolos, Ali (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
El-Khatib, Hannin (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Johansen, Tommy (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Larsen, Lisbeth (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Birkemose, Stig Porep
Møller Andersen, Birte (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bygningsingeniør
Education Bachelor of Civil Engineering
Publication date 2014-01
Abstract I det afsluttende bachelorprojekt gruppen har arbejdet på projektet kaldet tre villaer . Vi har modtaget dette projekt fra NCC A / S i DIP -A på sjette semester . Projektet blev næsten fuldt udviklet , men er blevet kasseret på grund af økonomien i de geotekniske udfordringer. Selve projektet vil omfatte betydelige ændringer.
Fra NCC modtog vi den arkitektoniske fil lavet i Revit Structure og forskellige beskrivelser af projektet. Gruppen derefter fik de geotekniske rapporter og byggeri model i Revit for udarbejdelsen af ​​en 4D simuleringsmodel i Ledelse og Management .
Projektet blev valgt på grund af design udfordringer med forvrængede geometri resulterer i udfordringer i den statiske struktur og de ​​geotekniske udfordringer i oprettelse kælderen.
Gruppen havde Tommy Johansen som vejleder af strukturer og geoteknik .
Der er for projektet producerede tre faser: Conceptual , foreløbig og den detaljerede udformning . I det konceptuelle og projektets udformning, gruppen arbejdede med arkitektur , installationer , ledelse og forvaltning , geoteknik og strukturer. I hovedprojektet arbejdede gruppen med opførelsen del , den geotekniske del, og med Leadership and Management .
Der henvises til projektet formelsamling , hvor hvert emne er defineret i henhold til procenter.
Abstract In the final bachelor project the group have been working on the project called Three Villas. We have received this project from NCC A/S under the DIP-A at sixth Semester. The project was almost fully developed, but have been discarded due to the economy in the geotechnical challenges. The actual project will include significant changes.
From NCC we received the architectural file made in Revit Structure and various descriptions of the project. The group then got the geotechnical reports and construction model in Revit for the preparation of a 4D simulation model in Leadership and Management.
The project was chosen because of the design challenges with the distorted geometry resulting in challenges in the static structure and the geotechnical challenges in establishing the basement.
The group had Tommy Johansen as a supervisor of structures and geotechnics.
There is for the project produced three phases: Conceptual, Preliminary design and detail design. In the conceptual and project design, the group worked with architecture, installations, leadership and management, geotechnics and structures. In the main project the group worked with the construction part, the geotechnical part and with Leadership and Management.
Reference is made to the project formulary, where each subject is defined according to percentages.
Pages 500
External partner Ingen
Admin Creation date: 2014-01-02    Update date: 2014-01-10    Source: ihk    ID: ihk-22132142    Original MXD