Beta 1


Title DTU BIOVAF, Laboratorie byggeri
Translated title DTU BIOVAF, Laboratory building
Author Nielsen, Rene Bjerg (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Hansen, Frederik Givskov (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Helgesen, Rune (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Møller Andersen, Birte (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Birkemose, Stig Porep
Winther, Thomas
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bygningsingeniør
Education Bachelor of Civil Engineering
Publication date 2013-01
Abstract In the installation discipline, the following solutions has been analyzed and chosen, for further calculation.
Cooling and heating air baffles, is the solution for distributing air, heating and cooling in the building. For supplying the building with heat and hot water, a two-step district heat exchanger is being used.
The heat-reclaiming unit in the ventilationssystems are liquid-coupled exchanges because of the high re-quirements of air quality in the laboratories. Because the chemical wastewater system on DTU does not have a big enough capacity, it has been necessary to implement a decentralized neutralization system on the drains form the laboratories.
For structure there has been developed solutions to comply with the clients requirements too flexibility and to secure the opportunity to change the routing of the mechanical installations. There is developed a static documentation for the building BIOVAF, that cast light on the structural load capacity, and the opportunity for a flexible building.
Abstract I installationsdelen, er løsninger blevet analyseret og udvalgt til videre beregning.
Køling og opvarmning luft bafler , er løsningen for distribution luft , varme og køling i bygningen. Til at forsyne bygningen med varme og varmt vand , der er en to-trins -distriktet varmeveksler bliver brugt.
Varmen - udlevering enhed i ventilationssystems er flydende -koblede udvekslinger grund af de høje -krav for luftkvaliteten i laboratorierne. Fordi det kemiske spildevand systemet på DTU ikke har en stor nok kapacitet , har det været nødvendigt at gennemføre en decentral neutralisering systemet på afløb danner laboratorierne.
For struktur har der været udviklet løsninger til at opfylde kundernes krav, for fleksibilitet og for at sikre mulighed for at ændre routing af de mekaniske installationer. Der er udviklet en statisk dokumentation for bygningen BIOVAF , der kaster lys over den strukturelle belastning kapacitet og mulighed for en fleksibel bygning.
Pages 1000
External partner Ledere og medarbejdere i offentlige institutioner
Admin Creation date: 2014-01-06    Update date: 2014-01-10    Source: ihk    ID: ihk-22317553    Original MXD