Beta 1


Title Värtapiren
Translated title Värtapiren
Author Sand, Søren (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Nielsen, Casper Hertz (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Køhler Carlsson, John (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Petersen, Claus Munk
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bygningsingeniør
Education Bachelor of Civil Engineering
Publication date 2014-01
Abstract BESKRIVELSE:
Stockholm har brug for mere jord, hvor der kan opføres nye bykvarterer. Dette
gøres blandt andet ved Värtahamnen, hvor Värtapiren(molen) flyttes længere ud i vandet. Store dele af den grund havnen i øjeblikket administrerer, skal benyttes til opførelse af etagebyggeri til bolig og erhverv.
Samtidig med ovenstående trænger havnen til en grundig modernisering. Havnen er i dag over 100 år gammel. Det betyder blandt andet at der ikke er strøm til skibene når de ligger ved kaj, hvilket gør det nødvendigt for skibene at have en hjælpemotor kørende til at generere strøm og varme.

Dispositionsforslag
Her udfærdiges lokalitetsfastsættelse, projektgrundlag og havneudformning.

Projektforslag
Her arbejdes der med det samlede anlægsprojekt. Der udfærdiges tidsplan, anlægsoverslag, risikovurdering, projektgrundlag, statiske beregninger samt konstruktionstegninger og modeller.

Hovedprojekt
Her arbejdes der med et afgrænset havneområde. Også her udfærdiges tidsplan, anlægsoverslag, risikovurdering, projektgrundlag, statiske beregninger, konstruktionstegninger og modeller, statisk projekteringsrapport samt beskrivelse af udførelsestakten.
Pages 503
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2014-01-08    Update date: 2014-01-10    Source: ihk    ID: ihk-22450660    Original MXD