Beta 1


Title Øselsgården. : Bæredygtig ombygning af plejecenter til ungdomsboliger
Translated title Øselsgården : Bæredygtig ombygning af plejecenter til ungdomsboliger
Author Rafiq, Shah Jan Ali (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Valdimarsdottir, Erla (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Møller Andersen, Birte (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bygningsingeniør
Education Bachelor of Civil Engineering
Publication date 2014-01
Abstract Projektet omhandler ombygning af det tidligere plejecenter Øselsgården på Amager, der skal ombygges til 110 ungdomsboliger, hhv. et- og to-rums boliger. Derudover skal der yderligere tilbygges en svalegang på nordvestfacaden.

I projektet vil der blive sat fokus på energirenovering og bæredygtige løsninger, desuden indeklimaforhold og daglysforhold i boligen, samt bygningsteknik og materialer til klimaskærm. Der udarbejdes alternative løsninger og disse vægtes. Formålet er så vidt muligt, at opnå en forsvarlig måde at bygge bæredygtigt på, dog vægtes det sociale aspekt i bæredygtigheden i dette projekt højt.
Pages 519
External partner Ingen
Admin Creation date: 2014-01-09    Update date: 2014-01-10    Source: ihk    ID: ihk-22528288    Original MXD