Beta 1


Title Copenhagen Plant Science Centre - Tilbygning til KU LIFE på Frederiksberg
Translated title Copenhagen Plant Science Centre – Extension to KU LIFE in Frederiksberg
Author Holgersen, Felix (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Colding, Nicklas (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Kristensen, Birk (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Johansen, Tommy (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bygningsingeniør
Education Bachelor of Civil Engineering
Publication date 2014-01
Abstract Projektet omhandler Copenhagen Plant Science Center i det efterfølgende kaldet CPSC.
Der skal udføres en tilbygning til KU LIFE Frederiksberg campus, en tilbygning der skal være top moderne og skal leve op til nogle skrappe krav for at kunne holde et internationalt undervisnings og forsknings niveau.
Der er i projektet arbejdet med 4 faser disse faser er:
Dispositionsforslag:
I denne fase blev udarbejdet et dokument der beskriver projektet som helhed, samt fagfordelingen i % blev fastsat. Dette dokument indgår i projektet og vil blive hængt op til eksamen. Derudover er der i denne fase blevet vedlagt det indhentede materiale fra EKJ samt Lundgaard og Tranberg. Ligeledes indgår Resultatdokumentationen fra DIP A i denne fase.
Projektforslag:
Der blev i denne fase udarbejdet A1 projektgrundlag, som danner grundlag for resten af projektet, samt der blev udarbejdet en A2 statiske beregninger der beskriver alle hoveddele i projektet. Brandstrategi og brand tegninger indgår i denne fase.
For- og Hovedprojekt:
Der er i denne fase blevet foretaget detail projektering hovedsageligt stål samlinger. Der er i den forbindelse blevet udarbejdet en A2.1 tilæg til statiske beregninger, hvori dimensioner og beregninger fremgår. Der er i denne fase ligeledes blevet udarbejdet en BE10 beregning for de elementer der i projektet er kendt.
Udførsel:
Denne fase kaldes også ledelse og styring. Der bliver her set på byggepladsen og dens sikkerhed. Der er blevet udarbejdet en byggesags beskrivelse og en plan for sikkerhed og sundhed. I starten af denne fase er der foretaget en afgrænsning af projektet, da tiden var knap.
Hele projektet er kommet frem til en helhed som vi i gruppen er meget tilfredse med.
Abstract The project Copenhagen Plant Science Center in the following called the CPSC . To perform a extension to KU LIFE Frederiksberg campus, an extension to be all modern and have to meet some strict requirements to hold an international teaching and research level .
The project is builded up in 4 stages which are:

Conceptual design
In this phase there was prepared a document describing the project as a one unit. This document is part of the project and will be hung up for the exam. This stage has also been attached to the collected material from EKJ and Lundgaard & Tranberg . The Performance evidence from DIP A is also in this phase.

Project proposals
At this stage prepared A1 project basis, which forms the base for the rest of the project and the preparation of an A2 structural calculation describing all the main parts of the project. Fire strategy and Fire drawings is included in this phase.

Front and Main project
In this stage there’s carried out detailed design, mainly steel connections. There has in this context been produced a A2.1, an addition to the A2 where there’s more detailed static calculations in which dimensions and calculations are shown. There has also been developed an BE10 calculation in this phase..

Execution
This phase is also called leadership and management . In this phase the construction site will be investigated and the security on the construction will also be checked.
There has been developed a build file description and a plan for health and safety. At the beginning of this phase there was made a clear definition of the project because the time was short .
The whole project has come up with a result the group is very pleased with.
Pages 902
External partner Ingen
Admin Creation date: 2014-01-09    Update date: 2014-01-10    Source: ihk    ID: ihk-22530656    Original MXD