Beta 1


Title Vestdansk Center for Rygmarvsskade
Translated title Hospital for Spinal Injury
Author Al-khafaji, Ali Salah (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Molin, Jesper (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Helgesen, Rune (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Møller Andersen, Birte (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bygningsingeniør
Education Bachelor of Civil Engineering
Publication date 2014-01
Abstract Denne rapport omhandler ombygning af Vestdansk center for rygmarvsskade som er
specialiseret i genoptræning og rehabilitering. Ombygning er på baggrund at hospitalet kan
ikke længer overhold de ny stander samtidig er den ikke arkitektonisk pæn i forhold til
moderne byggeri. VCR ønsker at skabe nye og tidssvarende rammer for genoptræningen af
rygmarvsskadede og forøge sengekapaciteten fra 26 til 35 pladser i ensengsstuer med eget
bad og toilet samtidig få VCR ny træningshal, fitness rum og personalefaciliteter og der
etableres varmtvandsbassin. Der etableres derudover rammer for en forskningsenhed. VCR
skal være et attraktivt rehabiliteringscenter, der emmer af aktivet. Det skal være åbent og
imødekommende og have gode sociale rum med god indeklima.
Abstract This report covers the construction of the Vestdansk center for rygmarvsskade which
specializes in retraining and rehabilitation. Conversion is based on the hospital can no longer
adhere to the new standards while it is not architecturally handsome compared to modern
construction. VCR want to create new and modern framework for the rehabilitation of
spinal cord injuries and increase bed capacity from 26 to 35 own bed rooms with own
shower and toilet while getting VCR new training hall, fitness room and staff facilities and
the establishment of pool. Establish addition, a framework for research. VCR must be an
attractive rehabilitation center that exudes asset. It should be open and welcoming and
have good social space with good indoor climate.
Pages 1
External partner Ingen
Admin Creation date: 2014-01-10    Update date: 2014-02-03    Source: ihk    ID: ihk-22576026    Original MXD