Beta 1


Title Vandforsyning i Sengerema, Tanzania
Translated title Water supply in Sengerema, Tanzania
Author Elm, Camilla (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Jensen, Leo F.
Christiansen, Solbritt (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bygningsingeniør
Education Bachelor of Civil Engineering
Publication date 2014-01
Abstract Projektet omhandler vandforsyningen i byen Sengerema, i det nordlige Tanzania. Projektets faser følger i store træk DANIDA’s guidelines for udarbejdelsen af et Feasibility Studie i udviklingslande:
1. Studierapport
2. Project Proposal Document
3. Project Document

Studierapoort: Som opstart til diplomingeniørprojektet er der gjort egne observationer via et studieophold i Sengerema. Formålet med turen var at indsamle og registrere yderligere informationer til anvendelse i projektet.
I Sengerema by bor der ca. 100.000 mennesker. Det eksisterende afløbssystem består af et vandindtag fra Victoriasøen, en pumpe sump samt et pumpehus med én stor pumpe. Herfra pumpes vandet igennem en 250mm ledning op til en stor tank på Nymazugo Hill ca. 1,6 km væk fra indtaget. Via gravitation føres vandet videre til de resterende tanke i Sengerema.

Project ProposaI Document: Problemet med det eksisterende vandsystem er, at der er for lidt vandkapacitet i forhold til efterspørgslen. Overfladevandet bliver kun behandlet med klor, hvilket gør vandet udrikkeligt. Dårlig behandling af vandet samt uvidende indbyggere indenfor hygiejne medfører vandbårne sygdomme som kolera, diarré og tyfus. Der ses på løsninger i forhold til de kvantitative- og kvalitative områder. Der skal anlægges et behandlingsanlæg, så vandet kan opnå de acceptable drikkevandskriterier. Placeringen af anlægget overvejes nøje. Der laves overslagsberegninger samt argumenteres for den umiddelbare bedste løsning indenfor de to områder.

Project Document: Nærmere beskrivelse af den kvantitative løsning. Herunder overslagsdimensionering, placering og prisoverslag af højdebeholdere til 2030.
Pages 130
External partner Ingen
Fulltext
Dokument Project_Document.pdf (0.87 MB)
Dokument Bilagsliste_Vandforsyning_i_Sengerema_Tanzania_F_RDIG.pdf (4.11 MB)
Admin Creation date: 2014-01-10    Update date: 2014-01-13    Source: ihk    ID: ihk-22576718    Original MXD