Beta 1


Title Stabilitetsanalyse i det færøske el-net
Translated title Analysis of stability in the Faroese electrical power system
Author Norðberg, Eirikur (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Knutz, Boye C. (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Bendtsen, Bjarne
Schrøder, Per
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Stærkstrøm
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2014-01
Abstract Trods nok tilsyneladende rullende reserve har det færøske el-forsyningsselskab SEV oplevet problemer med blackouts. Problematikken omkring stabiliteten har mange facetter. En af facetterne er at den reaktive belastning ikke er særlig stor i forhold til den aktive. Derfor kører generatorer delvist undermagnetiserede.
Det viser sig også at enkelte generatorenheder regulerer meget hidsigt, hvilket kan medføre overbelastning med udkobling til følge. Det viser sig også at der er nogle enheder der regulerer meget både i forhold til aktiv og reaktiv effekt, hvilket har medført overstrøm og dermed udkobling.
Det kan vise sig at være flere fordele i at drive vandturbinerne tæt på deres optimale driftspunkt. Flere af drifts- blackoutanalyserne giver anledning til at der bliver kigget nærmere på nogle af regulatorerne.
For at kunne udnytte systemet under en presset situation, giver det anledning til at samtlige generatoroverstrømsbeskyttelser bliver gennemgået.
Det viser sig at både frekvens og spænding er mere ustabile når der er en betragtelig del af vindproduktion.
Pages 99
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Fulltext
Dokument Eirikur_Nor_berg_110063_AFGANGSPROJEKT.pdf (6.50 MB)
Dokument Eirikur_Nor_berg_110063_AFGANGSPROJEKT_forside.pdf (0.08 MB)
Dokument Eirikur_Nor_berg_110063_Afgangsprojekt_UDSKRIFTSVEJLEDNING.txt (0.00 MB)
Admin Creation date: 2014-02-12    Update date: 2014-02-12    Source: ihk    ID: ihk-23563390    Original MXD