Beta 1


Title Forbedring af bestillingsproces hos Novo Nordisk A/S
Translated title Improvement of ordering proces at Novo Nordisk A/S
Author Kristensen, Kåre (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Boas, Charlotte (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Knudby, Torben
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Produktion
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2010-06
Abstract I samarbejdet mellem forskellige afdelinger hos Novo Nordisk A/S er der I denne rapport fundet udfordringer som kan relateres til en Bullwhip-effekt.

Bullwhip-effekten opstår som resultat af to faktorer: order batching og fejl i forecast. Order batching opstår som følge af større bestillingsmængder end produktionsmængder, mens fejl i forecast opstår grundet benyttelse af forecast udarbejdet til andre afdelinger.

For at ændre denne situation er der i denne rapport udarbejdet en løsningsmodel som ændrer bestillingsprocesserne.

Abstract In the co-operation between departments within Novo Nordisk A/S different challenges related to Bullwhip-effect has been found.

Bullwhip-effect occurs as a consequence of two factors: order batching and forecast error. Order batching is a result of difference between order quantity and production quantity, while forecast errors occur when one department uses a forecast made for another.

To change this situation this report has composed a solution that changes the ordering process.
Pages 125
Keywords Management Logistic Process Improvement ; Management Procesforbedring
External partner Ingen
Admin Creation date: 2010-05-27    Update date: 2012-11-05    Source: ihk    ID: ihk-6543377    Original MXD