Beta 1


Title Productivity Improvements and Measurements at TI-Rome
Translated title Produktivitetsforbedringer og målinger på TI-Rome
Author Håkansson, Oli (Copenhagen University College of Engineering, IHK)
Supervisor Jensen, Jens
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Produktion
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2010-06
Abstract Projektet, udført på Temple-Inlands pappirsfabrik i Rome, Georgia – USA, diskuteres forbedringer og effektivisering, med hensyn på vedligeholdelsesperspektivet.

Med anvendelse af værktøj fra TPM og Lean, Using concepts from Total Productive Maintenance and Lean tab gennem driftsstop, arbejdsordrer og vedligeholdsomkostninger bliver analyseret for at kunne rekommendere forbedringer.
Abstract The project, carried out at the Temple-Inland pulp and papermill in Rome, Georga – USA, discusses improvements and enhancement to efficies, particularly from a maintenance perspective.

Using concepts from Total Productive Maintenance and Lean downtime losses, work order history and maintenance costs are analyzed to provide recommendations for further improvements.
Pages 306
Keywords 5S Lean TPM Maintenance Pulp and Paper ; 5S Lean TPM Vedligehold pålidelighed pap produktion
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2010-06-08    Update date: 2012-11-05    Source: ihk    ID: ihk-6796892    Original MXD