Beta 1


Title Pumped Storage
Translated title Energilagring i Vand
Author Andreasen, Edvard Pauli (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Jensen, Per
Barfod, Klaus
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Stærkstrøm
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2010-12
Abstract This rapport contains an analys's that show's whater it's possible to used a pumped storage power plant to reduse the consumption of heavy fuel in thermal power plants and thereby increse the "green" electricity production.
Abstract Denne rapport omhandler en analyse der viser om det er muligt at et pumped storage anlæg til at reducere forbruget af heavy fuel i de termiske kraftværker og dermed øge den "grønne" el-produktion.
Pages 94
Keywords Pumped Storage Grontmij-Carlbro ; Energilagring i vand Vandkraftværk Vedvarende energi Grontmij-Carlbro
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2010-12-15    Update date: 2012-11-05    Source: ihk    ID: ihk-9494467    Original MXD