Beta 1


Title Frekvensstyret normaldriftsreserver på Amagerforbrænding
Translated title Frequency regulated normal operation reserves at Amagerforbrænding
Author Vilhjálmsson, Baldur Már (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Axelsen, Tom
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Stærkstrøm
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2010-12
Abstract Det er fra Amagerforbrændings side ønsket at undersøge, dels hvad der skal til, så Amagerforbrænding kan deltage på det marked, som leverer frekvensstyret normaldriftsreserve, og dels hvilke indtjeningsmuligheder der er.
Abstract The Amagerforbrænding wishes to investigate what it takes for Amagerforbrænding to partake in this market that delivers frequency regulated normal operation reserves and partly what the possible income would be.
Pages 54
Keywords frekvensstyret normaldriftsreserve Systemydelser ; frequency regulated normal operation reserves
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2010-12-19    Update date: 2012-11-05    Source: ihk    ID: ihk-9503777    Original MXD