Beta 1


Title Omrører til afgasningstank på biomasseanlæg. : Interessepunk: Konstruktion af lejehus.
Author Pedersen, Jane (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Bertelsen, Michael
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Maskiningeniør
Education Bachelor of Mechanical Engineering
Publication date 2010-12
Abstract Denne rapport vil indeholde konstruktionen af et lejehus. Lejehuset konstrueres ud fra tre hoved principper – det skal være nemt at producere, det skal være nemt at montere og det skal være nemt at vedligeholde. Der vil blive kigget på om disse grund principper spiller ind på lejehusets pris, samt drift og vedligeholdelsesomkostninger.
For at overholde de tre principper, er det meste af konstruktionen bygget op af standard komponenter, eller kan fremstilles deraf. Derudover laves en løsning der gør det nemt at vedligeholde lejet efter montage. Med hensyn til lejet skal det overholde to krav, det skal kunne optage store aksiale belastninger og det skal være selvoprettende. Her fandtes at SKF havde et leje der ville levere en tilfredsstillende kørsel.
Prismæssigt er der ikke den store forskel mellem det nye lejehus og det gamle, men i drift- og vedligeholdelsesomkostningerne er der store forskelle. Det konkluderes derfor at på grund af konstruktionens opbygning, nemt at vedligeholde efter montage og der behøves kun én arbejdsmand, er tilfredsstillende i forhold til formålet med opgaven.
Pages 53
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2010-12-20    Update date: 2013-07-10    Source: ihk    ID: ihk-9506057    Original MXD