Beta 1


Title Letbane ved Lyngby Station
Translated title Light Rail at Lyngby Station
Author Jespersen, Bruno Rössler (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Henning, Mathias (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Thost, Per Erik
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bygningsingeniør
Education Bachelor of Civil Engineering
Publication date 2011-01
Abstract PROJEKTGRUNDLAG:
Projektet omhandler anlæg af en letbane langs Ring 3 mellem Ishøj og Lundtofte. Baggrunden for projektet er, at de omkringliggende kommuner har dannet et samarbejde for at skabe et højklasset kollektivt transportsystem i denne korridor. Dette skal sikre en hurtig, komfortabel og pålidelig kollektiv transport, der kan sætte skub i det store udviklingspotentiale, der ligger i Ringbyen uden om København.

BESKRIVELSE:
Passagen af området ved Lyngby Station er både trafikafviklings- og anlægsmæssigt en stor udfordring. Projektgruppens opgave har derfor været stille en række forslag til, hvordan denne passage kan foretages. Der er blevet opstillet og analyseret 11 alternative forslag indeholdende forskellige linjeføringer i terræn og tunnelløsninger. Herunder er der analyseret forskellige løsninger til den kritiske passage af jernbanen og Lyngby Omfartsvej. For hvert forslag er det analyseret om løsningen er fysisk realiserbar, og der er udført beregninger af letbanes passagetid og lavet økonomisk overslag. Desuden er en række andre parametre vurderet såsom andre trafikantgruppers forhold, skifteforhold for kollektive rejsende samt det visuelle miljø.

Resultaterne af analyserne er endt med udvælgelsen af et enkelt projektforslag med tilhørende projektering og anlægsøkonomi. Her har hovedvægten været lagt på geometrisk udformning, kapacitet, serviceniveau og trafiksikkerhed.
Pages 1
External partner Ledere og medarbejdere i offentlige institutioner
Admin Creation date: 2010-12-27    Update date: 2013-07-10    Source: ihk    ID: ihk-9511844    Original MXD