Beta 1


Title Multimediehuset i Århus
Translated title Urban mediespace
Author Gadeberg, Jane (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Hansen, Mikkel (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Petersson, Kenneth (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Johansen, Tommy
Hansen, Peder
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bygningsingeniør
Education Bachelor of Civil Engineering
Publication date 2011-01
Abstract Multimediehuset skal være et fleksibelt og dynamisk fristed for alle, et åbent og tilgængeligt læringsmiljø, der fremmer demokrati og fællesskab.
Multimediehuset skal blandt andet indeholde et nyt hovedbibliotek, borgerservice og udlejningskontorer, 39.150 m2 i alt.
Multimediehuset er beliggende på Århus havn, helt ud til vandet. Bygningen er båret af søjler i terrænniveau. Herunder skal der bygges en station til den fremtidige letbane, som kører mellem Århus H til Lystrup. Under bygningen etableres et underjordisk automatisk P-anlæg, med plads til 1000 biler.
Dispositionsforslag: Forundersøgelse og forudsætninger, der laves en overordnet projektering af hele bygningen.
Projektforslag: Udformning af den asymmetriske tagkonstruktion og medierampen mellem 1. og 2. etage fastlægges, der laves overslagsberegninger af de bærende konstruktioner, udformning af ventilationsnet og installationer i et udvalgt område, beskrivelse af opvarmning og vandkøling samt en beskrivelse af gennemskinneligt beton.
For- & hovedprojekt: Detailprojektering af den asymmetriske udkragede tagkonstruktion, stringerbjælker i tagdækket og en af de 9 kerner, som optager de vandrette laster.
Pages 40
External partner Ledere og medarbejdere i offentlige institutioner
Admin Creation date: 2010-12-27    Update date: 2013-07-10    Source: ihk    ID: ihk-9512015    Original MXD