Beta 1


Title Underjordisk p-anlæg på Dantes Plads
Translated title Underground parking system at Dantes Plads
Author Tekin, Elif (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Bilsby, Julie (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Madsen, Sandra (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Johansen, Tommy (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Stæhr, Jan (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Lauritzsen, Svend Erik (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Rodevang, Birthe
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bygningsingeniør
Education Bachelor of Civil Engineering
Publication date 2011-01
Abstract PROJEKTGRUNDLAG:
I takt med det stigende parkeringsproblem i Københavns centrum, har man forsøgt at finde nye løsninger på at få bilerne væk fra gaden, samtidig med at mængden af p-pladser forøges. P-kældere har vundet større indpas og vi har set flere eksempler på udførelse af de kubiske p-kældre. En anden type af p-anlæg er de cirkulære p-siloer, som er blevet anvendt rundt om i Europa, men endnu ikke i Danmark.

BESKRIVELSE:
Projektet omhandler de to omtalte typer af anlæg. Der udarbejdes projektforslag for begge anlæg, for i sidste ende at kunne foretage et kvalificeret valg i mellem dem.
Dispositionsforslag:
Som tillæg til programprojektet udarbejdes et dispostionsforslag omhandlende placering, udformning, geologi, anlægsperiode og økonomi.
Projektforslag:
Det kubiske p-anlæg sættes overfor det cirkulære, og der foretages en undersøgelse af, hvad der er mest fordelagtigt for bygherre at anlægge. Som baggrund for denne vurdering er geologiske og hydrogeologiske forhold blevet undersøgt, og der er foretaget overslagsdimensionering af råhus, byggegrube og grundvandssænkningsanlæg, for både den kubiske og cirkulære udformning. Disse overslagsdimensioneringer tager udgangspunkt i en placering på Dantes Plads.
Desuden er der udarbejdet en grov grundvandsmodel, økonomisk kalkulation og overslag på anlægsperioden for begge forslag.
Projektforslaget er afsluttet med at valg af anlægstype.
Projekt:
I projektet er der arbejdet med tre specifikke områder. Den ydre del af råhuset, den indre af råhuset samt myndighedsprojekt i forbindelse med grundvandssænkning.
Pages 143
Keywords Bachelorprojekt ; Beachelorproject
External partner Ingen
Admin Creation date: 2010-12-28    Update date: 2012-11-22    Source: ihk    ID: ihk-9512789    Original MXD