Beta 1


Title Cityringen - Østerport station
Author Munk, Jesper Høyen (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Meldhedegaard, Mikkel (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Rodevang, Birthe
Schelling, Adriann
Johansen, Tommy
Gravgaard, Jens Hieronymus
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bygningsingeniør
Education Bachelor of Civil Engineering
Publication date 2010-01
Abstract PROJEKTGRUNDLAG:
VVM for Metro Cityringsprojektet, samt div. tegninger og rapporter fra udbudsmaterialet til samme projekt, udleveret af Metroselskabet

BESKRIVELSE:
Afgangsprojektet omhandler den nye metrostation ved Østerport Station, som anlægges i forbindelse med Metroens 4. etape, også kaldet Cityringen.

I dispositionsforslaget er der lagt fokus på, at finde den rigtige placering for Østerport Metrostation. Dette blev baseret på Programprojektet der blev udført i F10 semestret.

I projektets videre arbejde, blev der under projektforslaget gået i dybden med hvordan den ekstra tunge trafik fra udførelsen af Cityringsprojektet, vil påvirke forholdende omkring Østerport station. Der er udviklet forslag til løsning af identificerede problemer.
I projektforslagsfasen er forholdende for dimensionering af konstruktionerne til byggegruben analyseret og vurderet, og der er projekteret vigtige bærende konstruktioner samt analyseret og valgt en udførelsesmetode.

Som den sidste del af projektet, er der udført detailprojektering på udvalgte vigtige konstruktioner.
Pages 16
External partner Ledere og medarbejdere i offentlige institutioner
Admin Creation date: 2010-12-30    Update date: 2013-07-10    Source: ihk    ID: ihk-9514910    Original MXD